Valuta

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Uvodeći eNairu, Niger­i­ja je posta­la prva zeml­ja u Africi koja je pokrenu­la dig­i­tal­nu va­l­u­tu, pridružu­jući se time Kini i još nekolici­ni drugih ze­mal­ja.

Published On 27 Oct 2021

Dig­i­tal­na va­l­u­ta bi se ra­z­liko­vala od “krip­to­va­l­u­ta” kao što je “Bit­coin” jer bi dig­i­talne va­lute cen­tralne banke bile za­kon­sko sred­st­vo plaćan­ja.

Published On 15 Jul 2021