Valuta

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Otkriveni su fal­si­fikati ukup­no 96 novčan­i­ca kuna, u pro­tivvri­jed­nos­ti od go­to­vo 1,5 mil­iona di­nara (12.745 eura), dok su fal­si­fiko­vani euri vri­jed­ni 1,25 mil­iona di­nara (10.620 eura).

Published On 21 Apr 2022

Proc­jen­ju­je se da je od počet­ka go­dine u Rusi­ju ušlo 400 mil­iona dolara u krip­to­va­l­u­ta­ma, a ve­li­ki dio su bit­coi­ni ‘zarađeni’ razn­im vrsta­ma on­line iznu­da i ko­rišten­jem ran­somware raču­narskih virusa.

Published On 13 Mar 2022

Uvodeći eNairu, Niger­i­ja je posta­la prva zeml­ja u Africi koja je pokrenu­la dig­i­tal­nu va­l­u­tu, pridružu­jući se time Kini i još nekolici­ni drugih ze­mal­ja.

Published On 27 Oct 2021