Evropa

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Blinken će u Ki­je­vu sas­ta­ti s ukra­jin­skim pred­sjed­nikom Vladimirom Ze­len­skim i min­istrom van­jskih poslo­va Dim­itri­jem Kule­bom u nam­jeri da potvr­di amer­ičku privženost za­šti­ti ukra­jin­skog su­v­eren­ite­ta

Published On 19 Jan 2022