Bliski istok

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Peking se okreće pre­ma Zal­je­vu, koji se sma­tra amer­ičkim ekonom­skim i naft­nim dvorištem, kako bi se nat­je­cao ko važne regi­je, ali i zbog toga što su zal­jevsko-amer­ič­ki odnosi ušli u fazu zahlađen­ja.

Published On 14 Dec 2022

Amer­ičke ad­min­is­tracije koje su se sm­jen­ji­vale jed­na za dru­gom marlji­vo su radile na tome da se prom­jeni ravnoteža suko­ba u regi­ji, kako bi ost­var­ile svo­je i in­terese cionis­tičke tvorevine.

opinion by Mahmoud Abdelhady
Published On 27 Nov 2022