Zorana Šuvaković

Zorana Šuvaković

Zorana Šuvaković je spoljnopolitička novinarka i komentatorka latinoameričkih zbivanja. Izvještavala je iz SAD-a, Ujedinjenih naroda, Velike Britanije... , Francuske, Španije, Portugala, Skandinavije, sa suđenja pred Haškim tribunalom. Posebno komentariše nova literarna djela iz Velike Britanije, SAD-a i Latinske Amerike.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Fenomen ‘Val­tera’, o kome je i red­itelj Goran Marković svo­jevre­meno pisao, brani Sr­bi­ju od oku­paci­je, baš kao u fil­mu – ne zna se ko je or­ga­ni­za­tor, ni ko je smis­lio ovu pobunu.

blog by Zorana Šuvaković
Published On 09 Dec 2021