VIJESTI

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Se­lek­ci­ja Sr­bi­je ide kući nakon što je u utak­mi­ci, koja je od­luči­vala o os­mi­ni fi­nala, po­raže­na od Švi­carske 2:3.

Published On 02 Dec 2022

Brazil­ci su već rani­je os­ig­u­rali os­minu fi­nala Mundi­jala u Kataru, pa su rasterećeni igrali pro­tiv Kamerunaca koji su na kra­ju po­bi­jedili.

Published On 02 Dec 2022