Latinska Amerika

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Od 602 nov­inara koji su um­r­li od COVID-a 19 od 1. mar­ta, Latin­s­ka Ameri­ka zabil­ježi­la je na­jviše sluča­je­va, odnos­no više od polovine ili 303 sm­r­ti.

Published On 05 Jan 2021