EKONOMIJA

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Od pravo­sud­nih or­gana u SAD-u se traži da os­ude Google zbog kršen­ja za­kona o konkuren­ci­ji, da joj nalože plaćan­je odštete i obus­tavu ak­tivnos­ti o preuz­i­man­ju monopo­la nad on­line oglaša­van­jem.

Published On 25 Jan 2023

Dok će za litar eu­rodizela građani mak­si­mal­no plaćati 1,69 eura, oni koji se voze na ben­zin na­jviše će plaćati 1,42 eura po litru.

Published On 20 Jan 2023