EKONOMIJA

Ovako izgledaju decenije sistemske korupcije. Crno tržište i prekomjerna kupovina osnovnih roba, kao što je gorivo, pridonijeli su hiperinflaciji. Stanovnici tonu dublje u siromaštvo.