Grčka

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Mjere su uve­dene nakon što je pop­un­jenost odjel­jen­ja za li­ječen­je paci­je­na­ta s COVID-19 u bol­ni­ca­ma pre­maši­la 90 pos­to.

Published On 22 Nov 2021

Pis­mo nam­jere se odnosi na moguće preuz­i­man­je dvi­je fre­gate klase M i šest brodo­va dem­inera (MCMV) koji bi u grčku prešli iz Kral­jevske ni­zozemske mornarice.

Published On 31 Oct 2021