Mišljenja

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Sada avet in­flacije leb­di nad nama, nikak­va mon­e­tar­na poli­ti­ka ne može očis­ti­ti no­vac, ob­novi­ti ravnotežu ili kanal­izirati in­ves­ti­ci­je tamo gdje su potreb­ne čov­ječanstvu.

opinion by Yanis Varoufakis and Project Syndicate
Published On 01 Oct 2022