Mišljenja

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Da li se radi o još jed­noj do­bro izreži­ra­noj pred­stavi sa do­bro poz­na­tim učes­nici­ma, ili o re­al­noj opas­nost, pot­puno je sve­jed­no. Usi­jane glave su pono­vo došle do izraža­ja, piše au­tor.

opinion by Nenad Kulačin
Published On 09 Aug 2022