Mišljenja

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Amer­ičke ad­min­is­tracije koje su se sm­jen­ji­vale jed­na za dru­gom marlji­vo su radile na tome da se prom­jeni ravnoteža suko­ba u regi­ji, kako bi ost­var­ile svo­je i in­terese cionis­tičke tvorevine.

opinion by Mahmoud Abdelhady
Published On 27 Nov 2022