Kosovo

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Među­nar­o­d­ni mon­e­tarni fond je odobrio stand-by aranž­man u izno­su od 100 mil­iona eura te još 78 mil­iona eura u okviru In­stru­men­ta za sta­bil­nost i ot­pornost.

Published On 26 May 2023