Rumunija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

SAD šal­je blizu 3.000 do­dat­nih vo­jni­ka u Poljsku i Ru­mu­ni­ju kako bi za­šti­tile is­točnu Evropu od po­ten­ci­jalnog pre­li­je­van­ja ukra­jinske krize.

Published On 08 Feb 2022