Slovenija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ako pred­sjed­nik Sloveni­je odobri postavl­jan­je 15 am­basado­ra koja je pokrenu­la od­lazeća vla­da, Pokret Svo­bo­da će pokrenu­ti pos­tup­ke nji­hove sm­jene.

Published On 10 May 2022