BioNTech

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Nje­mač­ka far­ma­ceut­ska kom­pani­ja BioN­Tech i njen amer­ič­ki part­ner Pfiz­er saopštili su da će Evrop­skoj uni­ji dostavi­ti još 100 mil­iona doza svo­jih vakci­na pro­tiv novog ko­rona virusa.

Published On 19 Apr 2021