Teorije zavjere

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

QAnon nije jed­na teori­ja, već skup ra­zliči­tih tek­sto­va, ob­ja­va na in­ter­ne­tu i razn­im fo­ru­mi­ma društven­im mreža­ma te neko­liko kn­ji­ga čiji su au­tori ek­strem­ni desničari.

Published On 15 Feb 2021