Presuda Ratku Mladiću

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pred­sjed­nik SAD-a Joe Biden kaže da je ri­ječ o his­tori­jskoj pre­su­di koja pokazu­je da će oni koji čine strav­ične zločine odgo­varati i os­nažu­je za­jed­ničku od­lučnost da se spri­ječe buduća zlod­jela.

Published On 08 Jun 2021