Fuad Kovačević

Fuad Kovačević

Fuad Kovačević je urednik na web portalu Al Jazeere Balkans.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Dok smo še­tali str­mim uli­ca­ma ‘rodnog gra­da’ Rober­ta De Nira, sti­gao je SMS: glumač­ki ve­likan stiže u moj rod­ni grad. Krug se zatvo­rio.

blog by Fuad Kovačević
Published On 13 Aug 2016