Nancy Pelosi

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ki­nes­ka up­o­zoren­ja su jače in­toni­rana nego pri­jet­nje koje je Peking rani­je up­ući­vao kada bi bio nezado­vol­jan amer­ičkom poli­tikom ili potez­i­ma pre­ma Taj­vanu, piše ‘Fi­nan­cial Times’.

Published On 25 Jul 2022