Lufthansa

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Grupa je izvijestila da je u drugom kvartalu zabilježila prilagođeni priliv gotovine od 340 miliona eura naspram odliva od 1,13 milijardi godinu dana ranije.

Published On 05 Aug 2021