Benzin

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Eu­ro­su­per 95 će se u Hrvatskoj pro­da­vati za na­jviše 1,41 euro po litri, a dizel za 1,51 euro; ben­zin je posku­pio za za sedam, a dizel za pet eu­ro­cen­ti.

Published On 30 Jan 2023

Dok će za litar eu­rodizela građani mak­si­mal­no plaćati 1,69 eura, oni koji se voze na ben­zin na­jviše će plaćati 1,42 eura po litru.

Published On 20 Jan 2023