Nenad Radičević

Nenad Radičević

Nenad Radičević je vanjskopolitički komentator i dopisnik iz Njemačke za brojne medije na Balkanu. Kao dugogodišnji novinar i urednik beogradske 'Poli... tike' izvještavao je iz brojnih konfliktnih i postkonfliktnih društava u Evropi i Aziji, specijalizujući se za teme koje se tiču EU, Balkana i Bliskog istoka. Osim međunarodnih odnosa, proteklih godina u sferi njegovih istraživanja su krajnje desničarske grupe, širenje dezinformacija i ekstremistička propaganda.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Ko je kriv za nje­mačku poli­tiku pre­ma Rusi­ji posta­la je glav­na tema, dok se prešutku­je ko­li­ki je prof­it nje­mač­ka privre­da ost­var­i­la za­h­valju­jući jeftin­om ruskom plinu.

opinion by Nenad Radičević
Published On 28 Jul 2022

Vid­no je da nje­mač­ki kance­lar nije htio javno kri­tiko­vati Sr­bi­ju, ali se po Vučićevom izrazu lica vid­je­lo da su iza zatvorenih vra­ta saopšte­na i nepri­jat­na očeki­van­ja.

opinion by Nenad Radičević
Published On 05 May 2022