Maximilian Hess

Maximilian Hess

Maximilian Hess je saradnik Vanjskopolitičkog istraživačkog instituta.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Rat ruskog pred­sjed­ni­ka u Ukra­ji­ni nije civ­i­lizaci­js­ka ili epo­hal­na bor­ba za budućnost, već mani­jakalne žel­ja jednog čov­je­ka,

opinion by Maximilian Hess
Published On 11 Oct 2022