Edin Smailović

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ni država Crna Gora, a ni muslimani u njoj nemaju organizovan način predstavljanja onoga što su dali Crnoj Gori, a što ne bi bi bilo korisno i lijepo samo za njih, već i za cijelo društvo.

blog by Edin Smailović
Published On 30 Nov 2023

‘Sirin’ je crnogorski film koji je još jedan u nizu nastalih u bivšoj Jugoslaviji, a koji se bavi našom skorom, nažalost uglavnom ružnom, prošlošću.

blog by Edin Smailović
Published On 06 Nov 2023