Edin Smailović

Edin Smailović

Edin Smailović je rođen u Bijelom Polju 1980. godine. Filozofski fakultet, na Odsjeku historije, završio je u Sarajevu 2005. godine. Pohađao je master... studije bibliotekarstva u Ljubljani. Radnu karijeru započeo je u Zavičajnom muzeju u Bijelom Polju 2007. godine, a 2009. je počeo raditi u Narodnoj biblioteci u tom gradu. Na mjestu rukovodioca Narodne biblioteke u Bijelom Polju je od 2012. godine. Objavio je dvije knjige, a pjesme i priče su mu objavljivane u mnogim listovima.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Ni država Crna Gora, a ni muslimani u njoj nemaju organizovan način predstavljanja onoga što su dali Crnoj Gori, a što ne bi bi bilo korisno i lijepo samo za njih, već i za cijelo društvo.

blog by Edin Smailović
Published On 30 Nov 2023

‘Sirin’ je crnogorski film koji je još jedan u nizu nastalih u bivšoj Jugoslaviji, a koji se bavi našom skorom, nažalost uglavnom ružnom, prošlošću.

blog by Edin Smailović
Published On 06 Nov 2023