Tomislav Šoštarić

Tomislav Šoštarić

Tomislav Šoštarić je novinar portala Al Jazeera Balkans u Zagrebu. Prethodno je radio u informativnom programu hrvatske komercijalne televizije kao re... porter i novinar u redakciji unutarnje politike. Deset godina izvještavao je o najznačajnijim dnevnopolitičkim događajima u Hrvatskoj, te učestvovao u pokretanju news portala, na kojem je vršio uredničku funkciju.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Što je Hrvats­ka bol­ja sa sadašn­jim ukra­jin­skim vlas­ti­ma, sma­tra­ju neki, to će biti u loši­jim odnosi­ma s Rusi­jom.

Published On 01 Sep 2021