Ibrahim Sofić

Ibrahim Sofić

Ibrahim Sofić je novinar na web portalu Al Jazeere Balkans. Diplomirani je žurnalista. Nekoliko godina radio je u Dnevnom avazu na pozicijama sportsko... g novinara i urednika vanjskopolitičke rubrike.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Ko­liko je fed­er­al­nih je­dini­ca, koje et­ničke i na­cionalne man­jine, a koje vjer­ske za­jed­nice pos­to­je u na­jvećoj državi svi­je­ta.

Published On 21 Jan 2023