Kazahstan

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Kazah­stanske vlasti saopštile su danas da su pritvo­rile još 1.678 lju­di u pro­tekla 24 sata zbog nji­hovog navodnog učešća u nasil­nim ne­mir­i­ma.

Published On 12 Jan 2022