Sanadin Voloder

Sanadin Voloder

Sanadin Voloder je novinar, NVO aktivista i istraživač. Bio je novinar i urednik portala Akos. Saradnik je više bosanskohercegovačkih i regionalnih me... dija. Autor je knjige 'Priče iz Hercegovine'.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Nakon ruske in­vaz­i­je na Ukra­jinu us­li­jedile su mi­graci­je i Rusa i Ukra­ji­naca u Sr­bi­ju i Crnu Goru, no prisut­nost pri­pad­ni­ka ruskog nar­o­da na Balka­nu tra­je duže od stol­jeća.

Published On 12 Nov 2022