Lejla Kajić

Lejla Kajić

Lejla Kajić je novinarka iz Sarajeva. Karijeru je započela na RSG radiju, nakon čega je radila na portalu Klix, gdje je snimila dokumentarni film 'Dže... mo'. Trenutno radi u marketinškom timu kompanije Mistral i kao dopisnica Oblakodera i magazina Gracija.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Ide­ja borbe pro­tiv fašiz­ma nikad ne presta­je biti ak­tuel­na i zbog toga je poseb­no važ­na čin­jeni­ca da ‘Ay, Carmela’ nas­tavl­ja dal­je da živi.

blog by Lejla Kajić
Published On 10 May 2022