Lejla Kajić

Lejla Kajić

Lejla Kajić je novinarka iz Sarajeva. Karijeru je počela na RSG radiju, nakon čega je radila na portalu Klix, gdje je snimila dokumentarni film 'Džemo... '. Trenutno radi u marketinškom timu kompanije HTEC Group i kao dopisnica Oblakodera.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Dvade­set go­d­i­na nakon sv­jetske pre­mi­jere fil­ma ‘Re­make’, red­itelj Dino Mustafić i sce­nar­ista Zlatko Topčić os­vrću se na ost­varen­je koje je i dvi­je deceni­je nakon pr­vog prikazi­van­ja itekako rel­e­vant­no.

Published On 20 May 2023