Alen Jazić

Alen Jazić

Alen Jazić je diplomirani žurnalista. Živi i radi kao novinar, hroničar i publicista u Visokom. Bio je stalni i povremeni saradnik u nekoliko medija.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Jed­na od prvih za­jed­ničk­ih od­lu­ka Evropske uni­je nakon ruske in­vaz­i­je na Ukra­jinu bila je obus­tavl­jan­je vaz­dušnog sao­braća­ja s Rusi­jom, ali to ne važi i za Sr­bi­ju, čiji avioni ipak lete za Moskvu.

Published On 02 Mar 2022