Rječnik islamskih termina – generacijski projekat koji čeka bolje dane

Rječnik islamskih termina je trebao imati široku primjenu svugdje gdje se koristi bosanski jezik, kaže Jakubović
Rječnik islamskih termina je trebao imati široku primjenu svugdje gdje se koristi bosanski jezik, kaže Jakubović

Izdavački centar Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini El-Kalem, odnosno njegovi lektori, više od 25 godina sukcesivno rade na projektu izrade Rječnika islamskih termina. Ovaj projekat je otpočet neposredno prije rata 1991. godine, kada su na njemu angažirani najeminentniji jezički i teološki stručnjaci. Članovi te komisije su bili profesori: Teufik Muftić, Srđan Janković, Ekrem Čaušević, Bećir Džaka, Esad Duraković, Omer Nakičević, Jusuf Ramić, Mehmadalija Hadžić.

Dijelovi Rječnika su objavljivani i u Glasniku Rijaseta IZ 1995. godine, a dijelom ih je prihvatila i pravopisna komisija te ih uvrstila u Pravopis bosanskoga jezika. Rad na ovom projektu u više navrata je obnavljan, ali nikad dovršen.

Ovaj projekat je važan za bosanski jezik jer bi to bio prvi strukovni rječnik bosanskog jezika, odnosno razlikovni rječnik bosanskog u odnosu na druge jezike središnjeg južnoslavenskog jezičkog dijasistema.

Pomanjkanje standarnojezičke norme u ovoj oblasti čak otežava i sam vjerskomisionarski rad jer otežava komunikaciju između vjernika i autora tekstova i knjiga, koji su namjenjeni za ovu publiku.

Sa najviše problema se susreću lektori koje rade na obradi izdanja vezanih za islamsku tematiku. Normativi ovog rječnika su djelomično već zaživjeli u praksi i primjenjuju se u vjerskoj i stručnoj literaturi te u vjeronaučnim udžbenicima pa, djelimično, i u medijima u sastavu Islamske zajednice.

O ovoj temi za Al Jazeeru razgovaramo sa Tarikom Jakubovićem, lektorom Izdavačkog centra Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini El-Kalem.

  • Projekat Rječnika islamskih termina iako je započet još za vrijeme bivše države nije okončan. Koji su osnovni razlozi, odnosno prepreke za završetak ovog projekta?

– Prepreka za rad na okončanju jednog ovako krucijalnog projekta jeste potpuni nedostatak sluha zvaničnika Rijaseta IZ-e za ovu problematiku koja se poglavito tiče upravo djelokruga nadležnosti Islamske zajednice jer je pravilna i standardizovana upotreba vjerske terminologije najpotrebnija upravo u ovoj oblasti, ali zadire i u pitanje bosanskog jezika općenito kako ste to dobro naveli u uvodu za ovaj naš razgovor. Dakle, prepreka postoji negdje u samom rukovodstvu IZ-e, koje se bavi perifernim pitanjima poput voznog parka, razmještaja službi po prostorijama ili zakonski upitnim mjerama nadzora nad zaposlenima, dok istovremeno krucijalna pitanja i veliki broj gorućih problema, među kojima je i standardizacija islamske terminologije, gura pod tepih.

  • Lektori i urednici u El-Kalemu inicirali su reaktiviranje projekta standardizacije pisanja islamskih termina u bosanskome jeziku početkom 2016. godine. sa ciljem da se on konačno dovrši te rezultira izradom pravopisnog priručnika sa rječnikom islamskih termina koji bi dobio i normativnu snagu. Tim povodom su organizovana dva razgovora na koja su pozvani rukovodioci institucija Islamske zajednice. Šta je dogovoreno i šta je do sad realizovano iz zaključaka ova dva razgovora?

– Na dva održana sastanka bili su prisutni eminentni stručnjaci iz oblasti bosanskog jezika, orijentalistike, teologije, rukovodioci više službi u Rijasetu, dekan Fakulteta islamskih nauka, predstavnik Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu i drugi koji se bave ovom tematikom. Projekat je dobio i konkretnu formu, plan realizacije, izneseni su konkretni jezički problemi koje treba riješiti sa prijedlozima rješenja. No na sastancima nije bio prisutan niko od aktuelnih članova Rijaseta koji bi mogli donijeti konkretnu odluku o provođenju ovoga projekta. Projekat se nalazi u završnoj fazi i potrebna je, praktično, samo faza njegove akceptuacije. Tu je potrebna institucionalna podrška kako Rijaseta IZ-e tako i državnih institucija, što IZ također može osigurati. Ali nakon ovih sastanaka nije više ništa urađeno. U pitanju je složena tematika koja zahtijeva stručnu i obimnu elaboraciju, za što nemamo prostora u kratkom tekstu poput ovog.

  • Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je na svojoj tematskoj sjednici održanoj 09.07.2016. donio je Rezoluciju o bosanskom jeziku kao odgovor na kršenje prva na obrazovanje na maternjem jeziku Bošnjaka povratnika u oba bh. entiteta. Vi ste u Preporodu napisali reagovanje s obzirom na to da u pripremi ove Rezolucije nisu učestvovale osobe koje su zadužene za bosanski jezik u institucijama Islamske zajednice. Šta se promjenilo od tada?

– Spomenuta rezolucija najvišeg tijela IZ-e donesena je bez konsultacija sa lektorima koji rade u IZ-i i najbolje su upoznati sa tematikom u ovoj oblasti. Ona je bila kratkog daha i vrlo brzo je pala u zaborav.

  • Koju primjenu izvan Islamske zajednice će imati Rječnik islamskih termina?

– Prema projektu ovaj rječnik je trebao imati široku primjenu svugdje gdje se koristi bosanski jezik. On je trebao dopuniti postojeću standardnojezičku normu Pravopisa bosanskoga jezika, čije je dopunjeno izdanje nedavno i izašlo iz štampe. On bi bio ujedno i prvi strukovni rječnik bosanskoga jezika, čime bi se potakao rad na daljnjoj standardizaciji bosanskoga jezika. Mi zaposleni u El-Kalemu svojim radom na knjigama utjecali smo da se islamska terminologija, koja čini znatan dio leksike bosanskoga jezika, ali i njegovu svojevrsnu ekskluzivu, sukladno još nezavršenom Rječniku islamskih termina, ustali i uđe u širu upotrebu kako preko udžbenika vjeronauke, izdanja IZ-e tako i dalje. Postepeno zaživljava ovaj nezavršeni rječnik, ali izostaje institucionalna podrška za njegovu konačnu akceptuaciju.

  • Na koji način će Rječnik islamskih termina u bosanskom jeziku olakšati razumijevanje, upotrebu, standardizaciju islamskih termina u južnoslavenskim jezicima s obzirom da se susrećemo sa različitim i često pogrešnim praksama?

– Problem da se na lična imena i izraze iz orijentalnih jezika gleda kroz dioptriju engleske transkripcije široko je rasprostranjen. Upravo nezavršeni Rječnik islamskih termina teži i da se takva standardnojezička norma i definitivno verificira.

Izvor: Al Jazeera


Povezane

Od ukupno 13 ustava koji su na snazi u Bosni i Hercegovini, njih četiri, bosanski jezik naziva bošnjačkim. Prema Opštem okvirnom sporazumu za mir, zvanični jezici u BiH su hrvatski, srpski i bosanski. Isto stoji i u Ustavu Federacije već 20 godina, a Ustavni sud više je puta svojim presudama nalagao kantonima da usaglase svoje […]

Više iz rubrike TEME
POPULARNO