Srbija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Proklin­jući one koji idu na mora ovog lje­ta Vučić pokuša­va da se postavi kao Mesi­ja svom nar­o­du koji će ih sp­a­siti od hladne zime i vi­sok­ih raču­na.

opinion by Nenad Kulačin
Published On 26 Jun 2022