Albanija

Vlast u Albaniji tvrdi da je u toj zemlji dramatično smanjen prenos korona virusa i da su zbog velikog broja ljudi koji su preboljeli COVID-19, postigli kolektivni imunitet.