TEME

Novinarstvo je u lokalnim sredinama dobrodošlo samo ako je svedeno na na potpunu političku kontrolu i odsustvo svake neovisnosti, objektivnosti, istraživačkog impulsa i kritičke strasti.

Published On 17 Oct 2021