EP u vaterpolu

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Vater­polisti Crne Gore i Sr­bi­je plasir­ali su se u četvrt­fi­nale Evrop­skog pr­ven­st­va koje se igra u Beogradu.U os­mi­ni fi­nala, Crna Gora je bila bol­ja od Fran­cuske 11-6, a Sr­bi­ja od Slo­vačke sa 10-5.Iz Beogra­da se javio Mustafa Radončić.

Published On 16 Jan 2016

Vater­polosti Crne Gore prva su re­gion­al­na reprezentaci­ja koja se plasir­ala u četvrt­fi­nale Evrop­skog pr­ven­st­va koje se igra u Beogradu.Crna Gora je u os­mi­ni fi­nala po­bi­jedi­la Fran­cusku rezul­tatom 11-6.Iz Beogra­da se javio Mustafa Radončić.

Published On 16 Jan 2016