EP u vaterpolu

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Vater­polisti Crne Gore i Sr­bi­je plasir­ali su se u četvrt­fi­nale Evrop­skog pr­ven­st­va koje se igra u Beogradu.U os­mi­ni fi­nala, Crna Gora je bila bol­ja od Fran­cuske 11-6, a Sr­bi­ja od Slo­vačke sa 10-5.Iz Beogra­da se javio Mustafa Radončić.

Published On 16 Jan 2016

Vater­polosti Crne Gore prva su re­gion­al­na reprezentaci­ja koja se plasir­ala u četvrt­fi­nale Evrop­skog pr­ven­st­va koje se igra u Beogradu.Crna Gora je u os­mi­ni fi­nala po­bi­jedi­la Fran­cusku rezul­tatom 11-6.Iz Beogra­da se javio Mustafa Radončić.

Published On 16 Jan 2016

Na Evrop­skom vater­po­lo pr­ven­stvu u Budim­pešti očeku­ju nas od­luču­juće borbe. Posli­je po­raza od do­maći­na Mađarske i remi­ja sa Hrvatskom, bran­itelj tit­ule – reprezentaci­ja Sr­bi­je su­tra pro­tiv Špani­je igra utak­micu u ko­joj ne smi­je izgu­biti. 

Published On 20 Jul 2014