Američki izbori

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Bivši amer­ič­ki pred­sjed­nik Don­ald Trump održao je u Ari­zoni gov­or, u ko­je­mu je ponovno inzi­s­ti­rao da je po­bi­je­dio na pred­sjed­ničkim iz­bori­ma, što su poz­drav­ile hil­jade oku­pljenih pris­taša.

Published On 16 Jan 2022