Andrew Mitrovica

Andrew Mitrovica

Andrew Mitrovica je nagrađivani istraživački reporter i instruktor novinarstva.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Da li su izrael­s­ki sna­jperi­sti koji ubi­ja­ju palestin­sku dje­cu išta dru­gači­ji od mafi­jašk­ih ubi­ca?

opinion by Andrew Mitrovica
Published On 14 Sep 2021

Kanad­s­ki pre­mi­jer mora stavi­ti tačku na opeto­vanu vik­timizaci­ju kanad­skih državl­jana mus­li­mana od strane fran­cuskih su­do­va.

opinion by Andrew Mitrovica
Published On 10 Aug 2021