Albin Kurti

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Vučić je is­takao da je taj odogov­or “verovat­no u želji da do­dat­no ponize Srbe”, kao što su neka­da od vlasti u Beogradu tražili da pred­sjed­ni­ka Slo­bo­dana Miloše­vića izruče na Vi­dov­dan.

Published On 08 Jan 2023