Rat u Gazi

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Izrael ne bi mogao razviti u nuklearnu vojnu državu bez podrške Washingtona, a ovaj nema nijednu drugu zemlju na koju bi se mogao osloniti u ostvarivanju svojih imperijalističkih ambicija.

Published On 30 Nov 2023