SPORT

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Mikaela Siffrin je imala 18 pos­tol­ja u Sv­jet­skom kupu ove se­zone, od čega 14 pob­je­da, dok se Mar­co Oder­matt 22 puta popeo na pos­tol­je, pri čemu je 13 puta po­bi­je­dio.

Published On 23 Mar 2023

Prve utak­mice kval­i­fikaci­ja na pro­gra­mu su u četvr­tak, 20 učes­ni­ka će biti poz­na­to nakon grup­ne faze, a tri će se iz­bori­ti kroz doigra­van­je.

Published On 22 Mar 2023