Svijet

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Rusi­ja pro­t­jeru­je pet hrvatskih diplo­ma­ta

Rusko min­istarst­vo van­jskih poslo­va ob­jav­i­lo je da će iz zeml­je biti pro­t­jer­a­no pet diplo­ma­ta iz hrvatske am­basade u Moskvi, kao odgov­or na pro­t­jerivan­je ruskih diplo­ma­ta iz Za­gre­ba.

Published On 27 May 2022