Korištenje srpskog jezika: Obaveza koju ne provode vlasti Kosova

Građani srpske nacionalisti na Kosovu godinama ukazuju na nepoštivanje zakona o upotrebi jezika – po kojem je srpski, uz albanski, službeni jezik.

Građani srpske nacionalisti na Kosovu godinama ukazuju na nepoštivanje zakona o upotrebi jezika – po kojem je srpski, uz albanski, službeni jezik. Najčešći primjeri kršenja tog zakona upravo su u institucijama. Iz Ureda povjerenika za jezike pri kabinetu premijera Albina Kurtija ističu da su razlozi za to kadrovske, budžetske, ali i političke prirode.

Izvor: Al Jazeera