Kriza u Ukrajini

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Vladimir Putin je otvoren za pre­gov­ore o mogućem rješen­ju u Ukra­ji­ni, ali odbi­jan­je Wash­ing­tona da priz­na ‘anek­ti­rane’ ter­i­tori­je kao ruske uman­ju­je šanse za pos­ti­zan­je kom­pro­misa, saopćio je Kremlj.

Published On 02 Dec 2022