Branimir Bradarić

Branimir Bradarić

Branimir Bradarić je novinar Večernjeg lista i dugogodišnji dopisnik tog dnevnog lista iz Vukovara. Svakodnevno prati događanja iz područja politike, ... privrede i sporta u Vukovarsko-srijemskoj županiji, ali i u susjedstvu.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Dvo­jno državl­janst­vo donosi neke pred­nos­ti, ali i prob­leme s ko­ji­ma se dio građana Hrvatske suočio; posljed­nji prim­jer je mla­di hrvats­ki poli­ca­jac koji je poz­van na upis u vo­jnu ev­i­den­ci­ju Sr­bi­je.

Published On 04 Feb 2023