Palestinski učenjaci: Prednost pomaganju Gazi u odnosu na hadž ili umru

Vijeće palestinskih učenjaka izdalo je fetve (pravne odluke) u kojima se kaže da pružanje pomoći onima koji su u potrebi ima prednost u odnosu na dobrovoljni hadž i umru.

Izrael sprovodi agresiju na Pojas Gaze, koja je rezultirala smrću više od 37 hiljada ljudi i ranjavanjem oko 85 hiljada ljudi (EPA-EFE/MOHAMMED SABER)

Piše: Ahmed Hafez

Vijeće palestinskih učenjaka izdalo je fetve (pravne odluke) u kojima se kaže da pružanje pomoći onima koji su u potrebi ima prednost u odnosu na dobrovoljni hadž i umru te da trošenje imetka na kurban koji se šalje narodu u Pojasu Gaze i drugim muslimanskim zemljama donosi veću nagradu i mnogo je bolje nego obavljanje dobrovoljnih obreda.

U intervjuu za Al Jazeeru predsjedavajući Vijeća palestinskih učenjaka Nawaf Takruri rekao je da se trošenje imetka na ono što je hitna potreba i na džihad smatra obavezom (farzom), a ne pohvalnim (mendubom), a ovo je definitivno draže Bogu od dobrovoljnog hadža, kurbana i svih dobrovoljnih davanja.

Dodao je da, ako se poredi dobrovoljni hadž sa spašavanjem od smrti zbog gladi i pomaganjem u borbi protiv neprijatelja koji želi da uništi dostojanstvo i ponos jednog naroda, „učenjaci se ne razilaze po tom pitanju jer je to poređenje između onoga što je obaveza i onoga što je dobrovoljno“.

Hadž ili spašavanje života?

Na pitanje šta je prioritet između obaveznog hadža i spašavanja života muslimana, predsjedavajući Vijeća palestinskih učenjaka je odgovorio da je obavezni hadž predmet razilaženja. „Šafijski pravnici smatraju da je hadž poželjno odgoditi i da ne mora odmah da se obavi ukoliko postoji hitna i trenutna potreba“, rekao je te dodao da „većina učenjaka smatra da je hadž obavezan odmah“.

Pojašnjava ovo pitanje i kaže: „Ako ove godine propustimo obavezni hadž, nadoknadit ćemo ga naredne godine ili one poslije, a ako propustimo spasiti ljudsko biće, ono će umrijeti. Ako ostavimo čovjeka da umre od gladi i on umre, mi snosimo odgovornost za to.“

S ovim se slaže Ahmad al-Raysuni, profesor na Fakultetu islamskog prava Univerziteta u Kataru, te kaže: „Obaveze i dužnosti imaju prednost nad dobrovoljnim obredima pokornosti Bogu. Kad god postoji sukobljavanje između obaveznog i dobrovoljnog, obaveza je bolja i ispravnija. To je ispravna pravna nauka i zdrava religioznost.“

Al-Raysuni je dodao da se ovo u potpunosti preslikava na nedoumicu koja se javlja ovih dana. Prioritet su potrebe naših ljudi u Gazi zbog nekoliko razloga.

  • Prvo, u Gazi je istinski i legitimni džihad koji je obavezan jer smo pred okupacijom i ovaj džihad je jedna od najvećih dužnosti.
  • Drugo, naš narod u Palestini je u potrebi bez premca.
  • Treće, svaki dirhem koji ode ka Gazi, i Palestini općenito, bilo da je zekat ili ne, je izvršavanje neodgodive dužnosti ili dužnosti u datom trenutku, kako kažu islamski pravnici.

Dvije jednake dužnosti

Kada je u pitanju obavezni hadž, profesor na Fakultetu islamskog prava Univerziteta u Kataru objašnjava: „Ako se pred nekim nađu dvije dužnosti, džihad i hadž, koje su u principu jednake, ako izvrši dužnost hadža dobro je postupio, a ako izvrši dužnost džihada također je dobro postupio.“

On je postavio jedan važan uslov za izjednačavanje ove dvije dužnosti: „Ko se sada odluči za izvršavanje obaveze džihada i olakšavanje nevoljnicima, to znači da je odgodio hadž za godinu ili dvije. Ali ko misli da vjerovatno neće imati drugu priliku da obavi hadž, bolje mu je da obavi hadž.“

Kurban

Kada je riječ o kurbanima i njihovom slanju u ratom pogođena područja, predsjedavajući Vijeća palestinskih učenjaka je rekao da nema neslaganja među učenjacima oko neophodnosti slanja velikog dijela naših kurbana u zemlje u kojima ubjedljivo postoji potreba da se prehrane ljudi, poput Gaze, Sudana i drugih sa istom situacijom.

Dr. Takruri je dodao da se kurban ubraja u džihad imetkom: „Ko god pošalje novac u Gazu da se tamo zakolje kurban, dobio je dvije nagrade, akobogda: nagradu za kurban i nagradu za džihad imetkom.“

Upitan o načinima na koje kurbani stižu do Pojasa Gaze zbog opsade i agresije koju je izraelska okupacija pokrenula prije više od osam mjeseci te je rekao: „Kurban se može zaklati na Zapadnoj obali i transportovati u Gazu za pola iznosa.“

Dr. Al-Raysuni smatra da, ko god od muslimana mogne izdvojiti novac za kurban kako bi olakšao napaćenim ljudima koji umiru od gladi u Gazi ili osnažio borce i njihove porodice, „izvršit će veliku dužnost, koja spada u dužnosti u datom trenutku, a njegovo djelo će biti prihvaćeno, akobogda, i imat će mnogo veću nagradu za kurban.“

Izrael sprovodi agresiju na Pojas Gaze više od osam mjeseci, koja je rezultirala smrću više od 37 hiljada ljudi i ranjavanjem oko 85 hiljada ljudi, pored znatnog broja žrtava zatrpanih ispod ruševina svojih domova, koji su srušeni zbog neprekidnog izraelskog bombardiranja od sedmog oktobra prošle godine.

Izvor: Al Jazeera