Gaza

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ča­mac koji je braću tre­bao pre­vesti preko Sre­dozemnog mora iz Li­bi­je po­ton­uo je ubr­zo poš­to je is­plovio te se jedan sin uto­pio i nje­go­vo je ti­je­lo pron­ađeno.

Published On 19 Dec 2022