Papa Franjo

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ivan Pavao I, poglavar s jed­nim od na­jkraćih pon­tif­ika­ta u his­tori­ji Ka­toličke Crkve, proglašen je blaženikom u Rimu.

Published On 04 Sep 2022

Ko­men­tari dolaze dan nakon što je kanadske “Prve naci­je” mo­lio za oprost za zločine počin­jene nad nji­hovom dje­com tokom de­setl­jeća u mreži in­ter­na­ta koje je vodi­la Ka­tolič­ka crk­va.

Published On 26 Jul 2022