Saeed Al-Haj

Saeed Al-Haj

Saeed al-Haj je palestinski pisac i ljekar.


Više od istog autora

Samit NATO-a produbljuje jaz između Turske i Rusije

Tursko-rusko razumijevanje uvijek je bilo krhko i podložno velikim potresima, jer se temelji na upravljanju sporovima, a ne na dogovoru.

24 Jun 2021