Josip Antić

Josip Antić

Josip Antić je rođen u Šibeniku. Završio je književnost i historiju u Zagrebu. Radio je u „Večernjem listu, “Slobodnoj Dalmaciji“ i “Vjesniku“. Uređiv... ao je nautički magazin More. 


Više od istog autora