Almir Mehonić

Almir Mehonić

Almir Mehonić je sandžački novinar i publicista. Član je Nezavisnog udruženja novinara Srbije.


Više od istog autora

Cijeli Sadržaj

Sr­bi­ja kreće u pro­ces uvođen­ja nas­tave na bosan­skom jeziku, koja je uk­in­u­ta pri­je jednog vi­je­ka.

Published On 29 Jan 2013

Et­nič­ka pod­jela uniš­ta­va društveno tki­vo Bosne, kon­sta­ti­ra u raz­gov­oru za AJB Son­ja Bis­erko, pred­sjed­ni­ca Helsinškog komite­ta za ljud­s­ka pra­va u Sr­bi­ji.

Published On 23 Jul 2012