UAE

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

UAE želi po­jačati svo­ju zračnu odbranu oruž­jem ku­pljen­im iz Južne Ko­re­je, Izraela i Fran­cuske, kao i svo­jim sis­temi­ma.

Published On 10 Feb 2022

Dal­je se navo­di kako je UAE „spre­man nosi­ti se sa svim pri­jet­n­ja­ma“, te kako „po­duz­i­ma sve neophodne mjere kako bi za­šti­tio državu od svih na­pa­da“.

Published On 24 Jan 2022